Các bài viết liên quan đến:

tphcm

Covid-19 đã thay đổi cách chúng ta làm việc như thế nào?

Covid-19 đã thay đổi cách chúng ta làm việc như thế nào?

Trong số 1.000 khách hàng bất động sản được Savills phỏng vấn, 90% khách hàng tin răng văn phòng truyền thống chắc chắn sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, tuy nhiên, văn phòng truyền thống sẽ phải thay đổi và có thể trông hơi khác một chút so với những gì chúng ta vẫn thường thấy.