Các bài viết liên quan đến:

thạch thành

Trường THPT Thạch Thành IV chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học

Trường THPT Thạch Thành IV chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, trong những năm qua, Trường THPT Thạch Thành IV (Thạch Thành) không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.