Các bài viết liên quan đến:

tấn phong

Đám cưới của hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại diễn ra như thế nào?

Đám cưới của hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại diễn ra như thế nào?

Từ giữa tháng 3/1934 đến đầu tháng 4/1934, tờ "Hà Thành ngọ báo" của nhà tư bản Bùi Xuân Học có tới 17 tin bài về lễ đại hôn vua Bảo Đại và lễ tấn phong hoàng hậu Nam Phương.