Các bài viết liên quan đến:

nhà sư

Hói xoáy đáp xoay: Đố bạn biết pháo hoa hoạt động như thế nào?

Hói xoáy đáp xoay: Đố bạn biết pháo hoa hoạt động như thế nào?

Pháo hoa được xem là một phát minh của người Trung Quốc từ cách đây hơn 1.000 năm.
Làm thế nào để chọn được loại cây xanh phù hợp với cảnh quan đô thị?

Làm thế nào để chọn được loại cây xanh phù hợp với cảnh quan đô thị?

Trong thời kỳ đầu cận đại, các nhà sư Đạo giáo trồng cây bonsai để mang vẻ đẹp từ bên ngoài thiên nhiên vào bên trong nhà, coi đây là sợi dây liên kết giữa con người và thần thánh. Tương tự như vậy, vào thế kỷ 18, các lối đi và đại lộ rợp bóng cây xanh đã xuất hiện đa dạng ở ngoại ô một số thành phố tại châu Âu, tạo ra không gian để nghỉ ngơi và giao tiếp xã hội mà trước đó không hề tồn tại.