Các bài viết liên quan đến:

nguyễn thu thuỷ

Dấu hiệu nhận biết sớm và cách phòng tránh trụy tim

Dấu hiệu nhận biết sớm và cách phòng tránh trụy tim

Trụy tim là tình trạng tim ngừng đập trong một khoảng thời gian nhất định. Trụy tim rất nguy hiểm vì có thể dẫn đến tử vong.