Các bài viết liên quan đến:

nước việt nam

Vua Bảo Đại thoái vị như thế nào?

Vua Bảo Đại thoái vị như thế nào?

Khi nghe trình lại cụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc thì Bảo Đại giơ hai tay lên và buột miệng nói câu tiếng Pháp “Ca vaut bien le coup alors” (Như thế thì thật đáng thoái vị).
Doanh nghiệp VN
Doanh nghiệp VN • 10 ngày
Vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn, kiếm như thế nào?

Vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn, kiếm như thế nào?

Khi nghe trình lại cụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc thì Bảo Đại giơ hai tay lên và buột miệng nói câu tiếng Pháp “Ca vaut bien le coup alors” (Như thế thì thật đáng thoái vị).
Dân Việt
Dân Việt • 19 ngày
Cách xác minh danh tính ví điện tử

Cách xác minh danh tính ví điện tử

Các ví điện tử đều cần xác minh danh tính cá nhân bằng những thông tin chính chủ, chính xác để có thể tiếp tục sử dụng ví điện tử, thực hiện mọi giao dịch. Theo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 7/7/20202 tất cả các dịch vụ ví điện tử đang hoạt động đều cần khách hàng đăng ký đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Nếu không đăng ký thông tin sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ, đồng nghĩa với việc tài khoản ví điện tử đó sẽ bị khóa, không thể thực hiện các giao dịch được. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cập nhật thông tin cá nhân cho một số ví điện tử.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 4 tháng