Các bài viết liên quan đến:

horea

Kiến nghị nâng mức chịu thuế cho thuê nhà lên 200 triệu đồng/năm

Kiến nghị nâng mức chịu thuế cho thuê nhà lên 200 triệu đồng/năm

HoREA kiến nghị nâng mức chịu thuế cho thuê nhà từ 100 triệu đồng/năm theo quy định của Bộ Tài chính lên 200 triệu đồng, đồng thời đề xuất tạm hoãn áp dụng tính thuế trong năm nay, để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn đại dịch.