Các bài viết liên quan đến:

cchc

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính trong giai đoạn mới

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính trong giai đoạn mới

(TBTCVN) - Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đó có cải cách thủ tục hành chính là việc làm thường xuyên, liên tục của Bộ Tài chính trong suốt những năm qua. Hiện tại, Bộ Tài chính tiếp tục lên kế hoạch hành động cải cách thủ tục hành chính cho giai đoạn tới với mục tiêu phấn đấu ở mức cao.