Các bài viết liên quan đến:

bộ gd-đt

Nóng: Thi tốt nghiệp THPT 2021 có 2 đợt, Bộ GD-ĐT chia như thế nào?

Nóng: Thi tốt nghiệp THPT 2021 có 2 đợt, Bộ GD-ĐT chia như thế nào?

Bộ GD-ĐT đã có văn bản về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.