Các bài viết liên quan đến:

đh quốc gia

Trường đại học tuyển sinh như thế nào giữa mùa dịch?

Trường đại học tuyển sinh như thế nào giữa mùa dịch?

Dịch COVID-19 phức tạp, nhiều trường phải tạm hoãn kỳ thi tuyển sinh riêng, tăng chỉ tiêu cho xét tuyển học bạ, xét tuyển trực tuyến…