Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính trong giai đoạn mới

(TBTCVN) - Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đó có cải cách thủ tục hành chính là việc làm thường xuyên, liên tục của Bộ Tài chính trong suốt những năm qua. Hiện tại, Bộ Tài chính tiếp tục lên kế hoạch hành động cải cách thủ tục hành chính cho giai đoạn tới với mục tiêu phấn đấu ở mức cao.

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính trong giai đoạn mới
Infographic: Hồng Vân

7 năm liền trong nhóm bộ dẫn đầu PAR Index

Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn coi cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và quyết liệt triển khai công tác này một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính. Vì vậy, công tác CCHC của Bộ Tài chính không chỉ đạt kết quả tích cực trong từng lĩnh vực riêng lẻ mà giữa các lĩnh vực đã có sự bổ trợ cho nhau, tạo hiệu ứng nâng cao hiệu quả CCHC trong tất cả lĩnh vực tài chính. Từ đó, tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát huy mọi nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Công tác cải cách thể chế tài chính và những nỗ lực trong triển khai thực hiện với các giải pháp điều hành cụ thể, thiết thực đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bám sát mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính luôn chủ động trong cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh. Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 236 TTHC, đơn giản hoá 73 TTHC.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ

Quan điểm của Bộ Tài chính là lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, DN là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong ngành Tài chính để giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, DN số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, ngành Tài chính số.

Từ năm 2020 đến nay (tính đến 23/6/2021), tổng số TTHC còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 895 TTHC. Trong đó, đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 100% TTHC, cụ thể: mức độ 1 là 94 thủ tục, mức độ 2 là 281 thủ tục, mức độ 3 là 80 thủ tục, mức độ 4 là 440 thủ tục. Hiện nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành tích hợp, chia sẻ kết nối 285/520 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong lĩnh vực thuế, dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử đã thực hiện tại 63/63 cục thuế địa phương và 100% chi cục thuế trực thuộc. Có 99,67% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử; 99,18% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử và 97,38% doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử.

Lĩnh vực hải quan, có 99,65% doanh nghiệp tại 100% đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc tham gia hệ thống VNACCS/VCIS; 13 bộ, ngành tham gia kết nối với 226 TTHC được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ đã được xử lý gần 3,89 triệu bộ hồ sơ và trên 47,7 nghìn doanh nghiệp tham gia; đã triển khai trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 9 nước ASEAN.

Với những nỗ lực đó, kết quả công bố mới đây về Chỉ số CCHC năm 2020 (PAR Index) của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 2 với kết quả Chỉ số CCHC đạt 94,84%. Đây là năm thứ 7 liên tiếp (2014-2020), Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu PAR Index.

Gắn số hóa với giải quyết thủ tục hành chính

Phấn đấu cải cách TTHC là cả quá trình, nếu nơi lỏng sẽ lập tức “rớt” hạng. Có kinh nghiệm trong thực hiện nhiều năm qua, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Quan điểm của Bộ Tài chính là lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, DN là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong ngành Tài chính để giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, DN số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, ngành Tài chính số.

Một loạt các mục tiêu phấn đấu được đặt ra cho các năm, từ năm 2021 - 2025 với các chỉ tiêu hết sức cụ thể. Ví như, năm 2021, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 40% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Sang năm 2022, tối thiểu 30% người dân, DN khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, DN tại bộ phận một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/1 lần đến giao dịch.

Đến năm 2025, Bộ Tài chính phấn đấu tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. 80% người dân, DN khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận trước đó. 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, DN xuống trung bình còn tối đa 15 phút/1 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

Vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa cải thiện môi trường kinh doanh

Trước yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, trong thời gian tới ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng ngành Tài chính với bộ máy tinh gọn; đội ngũ công chức đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để hiện đại hóa hoạt động của ngành nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, ngành Tài chính sẽ lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế tài chính đồng bộ, hiện đại là điều kiện tiên quyết thúc đẩy sự phát triển của ngành nói riêng và của đất nước nói chung.

Nhắc đến cải cách TTHC, đại diện DN, hiệp hội DN và các chuyên gia kinh tế đã dành cho ngành Tài chính những lời có cánh. Bởi trên thực tế, những cải cách mạnh mẽ về TTHC trên cả nước đã tiết kiệm cho ngân sách gần 15 nghìn tỷ đồng mỗi năm; hơn 18 triệu ngày công với số tiền tương đương là 6.300 tỷ đồng. Trong đó, có đóng góp không nhỏ của ngành Tài chính.

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã từng không tiếc lời khen khi cho rằng, những kết quả cải cách của Bộ Tài chính đã góp phần tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được xã hội, cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Ngành Tài chính, mà tiên phong là cơ quan thuế đã đi đầu và chấp nhận sự đánh giá của doanh nghiệp để làm căn cứ thúc đẩy cải cách.

Ngành Tài chính cũng là ngành đầu tiên phối hợp với VCCI để tổ chức việc khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Qua kết quả khảo sát, đại diện VCCI cũng đánh giá cao những nỗ lực của ngành Thuế trong cung cấp thông tin chính sách thuế khi có đến hơn 80% doanh nghiệp hài lòng và đánh giá mức độ dễ tiếp cận đối với chính sách thuế.

Ở góc độ xa hơn, chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, việc cắt giảm các TTHC của ngành Tài chính đã tạo ra những hiệu ứng tích cực hỗ trợ người dân và DN giảm bớt các chi phí trong tuân thủ của cả cơ quan quản lý và người dân, DN. Trong đó, đã giảm cả về thời gian, chi phí cũng như giảm bớt được những tổn thương xã hội khác do Covid-19 gây ra. “Việc này đã giúp ích không chỉ cho DN mà còn cho môi trường đầu tư, giúp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo sức hút với các nhà đầu tư nước ngoài” - TS. Nguyễn Minh Phong khẳng định.

Minh Anh


like
share
comment


Bài viết mới
Giữa hàng ngàn loại máy tính xách tay ngoài thị trường, làm thế nào để chọn được một chiếc ưng ý để học và làm việc online?

Giữa hàng ngàn loại máy tính xách tay ngoài thị trường, làm thế nào để chọn được một chiếc ưng ý để học và làm việc online?

CPU, pin, chất lượng hiển thị, khả năng kết nối và thiết kế là những yếu tố quan trọng với một chiếc laptop, theo ông Cekiel Danielson, Giám đốc bán lẻ, Intel Châu Á.
Luộc lạc, làm thêm một bước trước khi nấu, lạc sẽ ngon và thơm hơn, không làm mất đi vị ngon của món ăn

Luộc lạc, làm thêm một bước trước khi nấu, lạc sẽ ngon và thơm hơn, không làm mất đi vị ngon của món ăn

Ở các quán ăn, chúng ta đều thích ăn đậu phộng (lạc) luộc, có vị ngọt của đậu phộng và vị mặn thơm của nước luộc, hòa quyện vào nhau, ăn rất ngon và không bị ngấy.
Cọng hành, bó cải bỗng thành "của" quý của nhiều gia đình tại Sài Gòn, thay đổi luôn cách dùng rau thịt trong mỗi bữa ăn!

Cọng hành, bó cải bỗng thành "của" quý của nhiều gia đình tại Sài Gòn, thay đổi luôn cách dùng rau thịt trong mỗi bữa ăn!

Giờ "tài sản" của mỗi chị em nội trợ hơn nhau là ở "độ dày" bên trong tủ lạnh. Và những món quà quê thật sự đáng quý hơn bao giờ hết.
Cách làm bánh rán Doremon nhân khoai lang tím thơm ngọt, hấp dẫn cho bé

Cách làm bánh rán Doremon nhân khoai lang tím thơm ngọt, hấp dẫn cho bé

Chỉ với một chút biến tấu với khoai lang tím và cách chế biến đã tạo nên một món bánh rán Doremon rất đáng để làm và cho bé thưởng thức.
Làm thế nào biết được mình dị ứng vaccine ngừa Covid-19?

Làm thế nào biết được mình dị ứng vaccine ngừa Covid-19?

Mặc dù tỷ lệ dị ứng vaccine và phản vệ do vaccine rất thấp, nhưng với số lượng sử dụng lớn nên các tai biến do vaccine, nhất là dị ứng rất được quan tâm, đặc biệt khi cả thế giới, trong đó có Việt Nam đang trong thời kỳ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Vậy, làm thế nào để biết được mình dị ứng với vaccine ngừa Covid-19?
Những phụ kiện nên lắp khi mới mua xe

Những phụ kiện nên lắp khi mới mua xe

Những phụ kiện lắp thêm trên ô tô không những giúp xe sử dụng được bền bỉ hơn mà còn giúp thêm các chức năng mà phiên bản xe không được trang bị sẵn.
Làng nghề truyền thống khó trăm bề giữa "bão" Covid-19

Làng nghề truyền thống khó trăm bề giữa "bão" Covid-19

Gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của các làng nghề. Để tồn tại, bài toán đặt ra là các làng nghề phải có cách làm mới để thích nghi, tiếp tục sản xuất kinh doanh, đồng thời chuẩn bị cho bước phát triển trong thời tương lai.
1/3 người dùng lo ngại TikTok chia sẻ dữ liệu với Trung Quốc

1/3 người dùng lo ngại TikTok chia sẻ dữ liệu với Trung Quốc

Mặc dù vậy, những lo ngại về quyền riêng tư cũng không thể kìm hãm sự phát triển của TikTok, một nền tảng chia sẻ các video ngắn.
5 cách bảo vệ Wifi nhà bạn không bị “dùng chùa”

5 cách bảo vệ Wifi nhà bạn không bị “dùng chùa”

Nếu như bạn nghi ngờ Wifi nhà mình đang bị người lạ "dùng chùa", thì hãy làm theo cách này nhé!

Bài viết khác
Cách đặt tên con gái họ Nguyễn hay và ý nghĩa

Cách đặt tên con gái họ Nguyễn hay và ý nghĩa

Tìm được một tên gọi hay để đặt cho con luôn là việc quan trọng, tên của con không đơn thuần chỉ để gọi mà còn ảnh hưởng tới cuộc sống của con sau này. Vì vậy cha mẹ cần tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đặt tên cho con của mình.
Thời Nguyễn tuyển võ quan như thế nào?

Thời Nguyễn tuyển võ quan như thế nào?

Nối tiếp các cuộc thi võ cử thời Lê trung hưng, triều Nguyễn cũng tổ chức các khoa thi võ cử. Theo đó, triều đình quy định lấy các năm Dần, Tỵ, Thân, Hợi mở khoa thi Hương võ; các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu mở khoa thi Hội võ.
7 cách làm nước ép dưa leo để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp

7 cách làm nước ép dưa leo để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp

Những trái dưa leo giòn giòn, mọng nước luôn mang đến cho chúng ta cảm giác tươi mát, sảng khoái. Đặc biệt nếu được thưởng thức ly nước ép dưa leo trong tiết trời oi ả thế này thì 'hết ý'!
Họ đã nói sai sự thật như thế nào ?

Họ đã nói sai sự thật như thế nào ?

BTN - Ngày 12.6.2018, Quốc hội khoá XIV thông qua Luật An ninh mạng. Trước, trong và sau khi luật này được thông qua, trên mạng xã hội bùng nổ cuộc tranh cãi có thể nói “vô tiền khoáng hậu”, trong đó, rất nhiều “người của công chúng” bày tỏ thái độ “cực lực phản đối”. Triết học có câu: “Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý”, sau ba năm đi vào cuộc sống, Luật An ninh mạng có gây ra “thảm hoạ” như các nhà “dân chủ, dân tuý” hô hào, kêu gào, phản đối hay không?
Cách sử dụng cần số điện tử dạng nút bấm

Cách sử dụng cần số điện tử dạng nút bấm

Xe không thể về P, R khi đang chạy tuy nhiên vẫn có thể về N, không ảnh hưởng tới vận hành.
Nhà hát không có, rạp chiếu phim không có, quảng trường không có…: Làm thế nào để Hà Nội phát triển CN văn hóa?

Nhà hát không có, rạp chiếu phim không có, quảng trường không có…: Làm thế nào để Hà Nội phát triển CN văn hóa?

Lần thứ ba liên tiếp trong vòng một tháng, Thành ủy Hà Nội tổ chức lấy ý kiến về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô. Cuộc tọa đàm vào cuối tuần qua một lần nữa khẳng định, Hà Nội có ưu thế về văn hóa, nhân lực vượt trội, thế nhưng việc biến tiềm năng thành thế mạnh còn hạn chế.
Mẹo làm măng ngâm giấm ớt ngon, không he, chẳng lo hỏng hay nổi váng

Mẹo làm măng ngâm giấm ớt ngon, không he, chẳng lo hỏng hay nổi váng

Nếu lần đầu thử làm măng ngâm giấm ớt hoặc đã từng làm nhưng bị hỏng, bạn có thể tham khảo một số mẹo dưới đây, đảm bảo thành công.
Chăm sóc trẻ như thế nào trong mùa dịch Covid-19?

Chăm sóc trẻ như thế nào trong mùa dịch Covid-19?

Theo bà Lesley Miller - Phó Đại diện UNICEF tại Việt Nam, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài, trẻ phải ở trong nhà lâu, UNICEF có các khuyến nghị sau.
Tiêm trộn vắc xin Pfizer cho người đã tiêm 1 mũi AstraZeneca được 8-12 tuần: Chuyên gia nói gì?

Tiêm trộn vắc xin Pfizer cho người đã tiêm 1 mũi AstraZeneca được 8-12 tuần: Chuyên gia nói gì?

Mặc dù Tổ chức y tế thế giới WHO khuyến cáo nên tiêm cùng loại nhưng trong điều kiện hạn chế vắc xin, Việt Nam vẫn cho sử dụng tiêm "trộn" hai loại vắc xin.

Website hay