Treo cờ rủ như thế nào?

Cờ rủ là lệ treo cờ, thường là quốc kỳ ở vị trí nửa chiều cao của cột cờ thay vì kéo cờ lên đến đỉnh cột. Đây là nghi lễ áp dụng ở nhiều nước khi có quốc tang, để tỏ lòng tôn kính với người đã mất hoặc khi quốc gia gặp đại nạn.

Treo cờ rủ đúng cách ở Việt Nam:

  • Cờ phải có băng tang màu đen
  • Dải băng tang có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài tương đương
  • Chỉ treo cờ tới 2/3 cột cờ
  • Băng tang buộc chặt để không cho cờ bay (phải rủ xuống)
Cờ rủ treo đúng quy định nhà nước Việt Nam
Cách treo cờ rủ đúng quy định

Viết một bình luận