Thi IELTS trên máy tính là như thế nào ?

Với hình thức thi IELTS trên máy tính, bài thi Nghe, Đọc và Viết hoàn toàn trên máy tính. 

Mỗi phần thi đều có đồng hồ đếm ngược thời gian phần trên màn hình để hiển thị thời gian còn lại để làm bài thi. Đối với phần thi Đọc và Viết, khi còn 10 hay 5 phút đồng hồ sẽ nhấp nháy để báo cho bạn biết.

Bài thi Nói vẫn sẽ được giữ nguyên với 15 phút thi trực tiếp với Giám khảo. 

Cấu trúc đề thi IELTS trên máy tính

Cấu trúc đề thi IELTS trên máy tính là không thay đổi : Nội dung, Thời gian làm bài, Các dạng câu hỏi, Cách chấm điểm

Thi Nghe IELTS trên máy tính

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng trên thanh phía trên bên trái màn hình, mỗi phần chỉ được nghe 1 lần. Bạn có 2 phút cuối cùng để kiểm tra lại toàn bộ đáp án. Các dạng trả lời cho mỗi dạng câu hỏi có thể là:

– Chọn đáp án đúng bằng cách di chuyển đáp án đó vào chỗ trống

– Chọn đáp án bằng cách nhấp chuột vào ô đúng trong bảng

– Gõ đáp án vào chỗ trống

– Chọn một đáp án cho mỗi câu hỏi

– Chọn các đáp án đúng

Thi Đọc IELTS trên máy tính

Phần bài đọc sẽ nằm bên trái và có thể di chuyển lên xuống 

Phần câu hỏi sẽ nằm bên phải màn hình và có thể di chuyển lên xuống

Các dạng trả lời cho mỗi dạng câu hỏi có thể là:

– Chọn đáp án đúng

– Chọn các đáp án đúng

– Gõ đáp án vào chỗ trống

– Chọn đáp án đúng bằng cách di chuyển đáp án đó vào chỗ trống

Thi Viết IELTS trên máy tính

Phần đề bài sẽ nằm bên trái màn hình

Bên phải là phần để thí sinh gõ bài viết của mình

Thi IELTS trên máy tính có gì mới?

– Kết quả nhanh hơn chỉ mất 5 – 7 ngày 

– Nhiều ngày thi hơn và bạn có thể chọn các ngày thi trong tuần

– Nhiều buổi thi Nói hơn, bạn có thể chọn các buổi thi Nói trong cùng một ngày với thi Viết

– Đăng ký thi linh hoạt hơn: thời hạn đăng ký sẽ kết thúc 4 ngày trước khi kỳ thi diễn ra, tùy theo số lượng chỗ ngồi còn trống.

– Cách chấm điểm: phần thi Nghe và Đọc được chấm tự động bằng máy, trong khi đó phần thi Nói được chấm trực tiếp bởi Giám khảo

Viết một bình luận