Thi IELTS như thế nào ?

Trước khi đăng ký thi IELTS (một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được dùng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh), bạn cần biết những điểm cơ bản sau:  

Các loại hình

Bài thi IELTS được chia thành 2 loại:

▪   IELTS  Học thuật (Academic): là loại hình dành cho ai muốn đăng kí học tại các trường đại học, học viên hoặc các chương trình đào tạo sau đại học.

▪   IELTS Tổng Quát (General): là loại hình dành cho ai muốn học nghề, xin việc hay định cư tại các quốc gia nói tiếng Anh.

Bạn có thể chọn thi IELTS trên giấy hoặc trên máy tính.

Cấu trúc bài thi 

Một bài thi sẽ gồm 4 phần Nghe – Nói – Đọc –  Viết. Cấu trúc cụ thể từng phần của từng loại hình IELTS là khác nhau.

Lưu ý khi thi:

a. Phần thi Nghe, Đọc, Viết được tiến hành trong buổi sáng của ngày thi chính thức và kéo dài khoảng 3 tiếng.

b. Phần thi Nói chỉ kéo dài 15 phút và mỗi thí sinh sẽ được bố trí thời gian thi Nói riêng. 

c. Lịch thi Nói được bố trí cùng ngày với thi Viết hoặc trong khoảng thời gian 5 ngày trước và sau ngày thi Viết.

Cách tính điểm cho phần thi 

Điểm của kì thi được chia theo thang điểm từ 1-9.

Ứng với mỗi kĩ năng cũng được chia thành thang điểm tương tự, điểm tổng sẽ dựa vào điểm trung bình cộng của các kĩ năng trên và làm tròn về mức 0,5.

Đánh giá khả năng tiếng Anh qua kết quả thi 

IELTS không có đậu – trượt, trên giấy chứng nhận kết quả thi IELTS chỉ ghi các thông tin gồm điểm thành phần từng kĩ năng và điểm tổng của toàn bộ kĩ năng để xếp loại. 

Các bước thi IELTS

1/ Quyết định hình thức thi phù hợp.

2/ Kiểm tra lịch thi tại IDP hoặc Hội Đồng Anh Việt Nam.

3/ Đăng ký thi IELTS do IDP hoặc Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức.

Viết một bình luận