Thế nào là IELTS Tổng Quát?

 IELTS Tổng Quát (IELTS General) được dành riêng cho ai muốn học nghề, xin việc hay định cư tại các quốc gia nói tiếng Anh. Thi IELTS Tổng Quát để kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn có đủ đáp ứng được yêu cầu sinh sống, giao tiếp và làm việc quốc tế hay không. Có bằng IELTS thì bạn mới được chấp nhận từ cơ quan có thẩm quyền, công ty quốc tế chấp nhận cho làm việc, định cư.

  • Phần thi Nghe – Đọc – Viết  được tiến hành trong buổi sáng của ngày thi chính thức và kéo dài khoảng 3 tiếng.
  • Phần thi Nói chỉ kéo dài 15 phút và mỗi thí sinh sẽ được bố trí thời gian thi Nói riêng.
  • Lịch thi Nói có thể được sắp xếp cùng ngày với thi Nghe – Đọc –  Viết hoặc trong khoảng thời gian 5 ngày trước và sau ngày thi Nghe – Đọc –  Viết.

1.    Bài thi Nghe IELTS Tổng Quát

Thời gian nghe 30 phút, 10 phút còn lại trả lời 40 câu hỏi có sẵn, các câu hỏi được thiết kế sao cho các câu trả lời xuất hiện theo thứ tự trong mỗi bản ghi âm:

– Phần 1: Cuộc trò chuyện giữa hai người ở trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày.

– Phần 2: Màn độc thoại đặt trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày.

– Phần 3: Cuộc trò chuyện (tối đa 4 người) đặt trong ngữ cảnh giáo dục – đào tạo. Ví dụ: một thầy giáo và 1-2 học sinh đang thảo luận về một bài tập.

– Phần 4: Màn độc thoại chủ đề học thuật. Ví dụ: bài giảng đại học

2.    Bài thi Đọc IELTS Tổng Quát

Thí sinh trả lời 40 câu trong vòng 60 phút. 

Thí sinh đọc 3 đoạn văn. Các đoạn văn được trích dẫn từ sách, sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay và hướng dẫn của công ty. Đây là những tài liệu bạn có thể gặp phải hàng ngày trong môi trường nói tiếng Anh.

– Phần 1: Các văn bản liên quan đến ngôn ngữ tiếng Anh cơ bản với thông tin thực tế chung như thông báo, quảng cáo và thời gian biểu.

– Phần 2: Tập trung vào chủ đề công việc.

– Phần 3: Các đoạn văn xuôi sử dụng cấu trúc phức tạp hơn, nhấn mạnh mô tả và mang tính hướng dẫn hơn tranh luận, liên quan đến xã hội.

3.    Bài thi Viết IELTS Tổng Quát

Gồm 2 phần làm trong 60 phút

– Phần 1: viết một lá thư yêu cầu thông tin hoặc giải thích một tình huống, tối thiểu 150 từ . Ví dụ: viết thư cho nhân viên nhà ở về vấn đề chỗ ở …

– Phần 2: viết một bài luận để đáp lại quan điểm, tranh luận hay vấn đề tối thiểu 250 từ. Chủ đề viết là những mối quan tâm chung như gia đình, lễ hội, văn hóa, môi trường…Người thi phải nêu lên quan điểm và giải thích rõ theo yêu cầu đặt ra.

4.    Bài thi Nói IELTS Tổng Quát

Thời gian thi từ 11-14 phút, chia thành 3 phần bao gồm:

– Phần 1: Trả lời một số câu hỏi chung xoay quanh về gia đình, cuộc sống, sở thích. Phần này sẽ kiểm tra khả năng giao tiếp ý kiến và thông tin về các chủ đề hàng ngày và kinh nghiệm hoặc tình huống thông thường của người thi.

– Phần 2: Thí sinh phải nêu ra một luận điểm về một vấn đề trong cuộc sống thông quá các yêu cầu được trình bày trong thẻ gợi ý. Phần này sẽ kiểm tra khả năng nói dài về một chủ đề cụ thể, tổ chức các ý tưởng, ngôn ngữ, từ vựng…của thí sinh.

– Phần 3: Giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho thí sinh về các vấn đề mà thí sinh đã trình bày trong phần 2 ở trên.

Viết một bình luận