Thế nào là IELTS Học Thuật ?

IELTS Học thuật (IELTS Academic) được công nhận rộng rãi và là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học. Là tiêu chuẩn đánh giá ứng viên đã sẵn sàng hay chưa cho việc theo học các chương trình giáo dục được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Một bài thi IELTS Học Thuật gồm 4 phần Nghe – Đọc – Viết – Nói trong đó: 

  • Phần thi Nghe – Đọc – Viết  được tiến hành trong buổi sáng của ngày thi chính thức và kéo dài khoảng 3 tiếng.
  • Phần thi Nói chỉ kéo dài 15 phút và mỗi thí sinh sẽ được bố trí thời gian thi Nói riêng.
  • Lịch thi Nói có thể được sắp xếp cùng ngày với thi Nghe – Đọc –  Viết hoặc trong khoảng thời gian 5 ngày trước và sau ngày thi Nghe – Đọc –  Viết.

1. Bài thi nghe IELTS Học thuật 

Bài thi Listening được chia thành 4 phần, kéo dài trong 40 phút. Thí sinh sẽ nghe tất cả các câu hỏi có độ khó tăng dần:

Phần 1: nói về các tình huống đời thường trong cuộc sống

Phần 2: nói về các tình huống hướng dẫn và giới thiệu 1 chủ đề quen thuộc

Phần 3: nói về các tình huống đối thoại giữa ít nhất là 2 người, đây là các cuộc thảo luận có tính chất học thuật hơn.

Phần 4: nói về 1 bài thuyết trình về 1 chủ đề học thuật

Bài nghe sẽ kéo dài trong 30 phút, thí sinh có 10 phút để điền vào phiếu đáp án và phiếu trả lời.

2. Bài thi Đọc IELTS Học Thuật

Diễn ra trong vòng 60 phút và thí sinh phải trả lời 40 câu hỏi. Thí sinh phải đọc 3 đoạn văn được viết theo nhiều kiểu khác nhau như tường thuật, mô tả, tranh luận, phân tích…Các đoạn văn có thể thêm sơ đồ, đồ thị, hình minh họa phù hợp. Các đoạn văn này được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí.

3. Bài thi Viết IELTS Học Thuật

Tổng thời gian của bài thi Writing là 60 phút, thí sinh được chia thành 2 phần bao gồm:

Phần 1: Viết một đoạn văn dài khoảng 150 từ mô tả và giải thích về các bảng biểu, số liệu, biểu đồ, bản đồ…

Phần 2: Viết một đoạn văn dài khoảng 250 từ để đưa ra một quan điểm, sự việc hay vấn đề nào đó. Thí sinh cần nếu quan điểm cá nhân và trích dẫn kèm các tình huống, ví dụ… để bảo vệ các quan điểm đó.

4. Bài thi Nói IELTS Học Thuật

Tổng bài thi Speaking là khoảng 11-14 phút, trong đó sẽ được chia thành 3 phần:

Phần 1: Trả lời một số câu hỏi chung xoay quanh về gia đình, cuộc sống, sở thích…

Phần 2: Thí sinh nêu ra một luận điểm về một vấn đề trong cuộc sống được trình bày trong thẻ gợi ý.

Phần 3: Giám khảo đặt câu hỏi cho thí sinh về các vấn đề mà thí sinh đã trình bày trong phần 2 trên.

Viết một bình luận