Điểm thi IELTS được hiểu như thế nào ?

Điểm thi IELTS không có đậu – trượt, trên giấy chứng nhận kết quả điểm thi IELTS ghi các thông tin gồm điểm thành phần từng kĩ năng và điểm tổng của toàn bộ kĩ năng. Dựa trên điểm thi IELTS người ta sẽ xếp loại như sau: 0 điểm:  IELTS không có 0 điểm, … Đọc thêm

Thế nào là IELTS Tổng Quát?

 IELTS Tổng Quát (IELTS General) được dành riêng cho ai muốn học nghề, xin việc hay định cư tại các quốc gia nói tiếng Anh. Thi IELTS Tổng Quát để kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn có đủ đáp ứng được yêu cầu sinh sống, giao tiếp và làm việc quốc tế hay không. … Đọc thêm

Thế nào là IELTS Học Thuật ?

IELTS Học thuật (IELTS Academic) được công nhận rộng rãi và là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học. Là tiêu chuẩn đánh giá ứng viên đã sẵn sàng hay chưa cho việc theo học các chương trình giáo dục được giảng dạy hoàn toàn … Đọc thêm

Thi IELTS trên máy tính là như thế nào ?

Với hình thức thi IELTS trên máy tính, bài thi Nghe, Đọc và Viết hoàn toàn trên máy tính.  Mỗi phần thi đều có đồng hồ đếm ngược thời gian phần trên màn hình để hiển thị thời gian còn lại để làm bài thi. Đối với phần thi Đọc và Viết, khi còn 10 hay 5 phút … Đọc thêm