Điểm thi IELTS được hiểu như thế nào ?

Điểm thi IELTS không có đậu – trượt, trên giấy chứng nhận kết quả điểm thi IELTS ghi các thông tin gồm điểm thành phần từng kĩ năng và điểm tổng của toàn bộ kĩ năng. Dựa trên điểm thi IELTS người ta sẽ xếp loại như sau: 0 điểm:  IELTS không có 0 điểm, … Đọc thêm

Điểm thi IELTS được tính như thế nào ?

Cách tính điểm thi IELTS là được tính bằng điểm trung bình cộng của 4 phần thi kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Thang điểm của IELTS là từ 1 – 9. Trên bảng kết quả của thí sinh sẽ thể hiện điểm của từng kỹ năng thi. Phần điểm tổng sẽ được tính dựa trên … Đọc thêm

Thi IELTS trên máy tính là như thế nào ?

Với hình thức thi IELTS trên máy tính, bài thi Nghe, Đọc và Viết hoàn toàn trên máy tính.  Mỗi phần thi đều có đồng hồ đếm ngược thời gian phần trên màn hình để hiển thị thời gian còn lại để làm bài thi. Đối với phần thi Đọc và Viết, khi còn 10 hay 5 phút … Đọc thêm

Thi IELTS như thế nào ?

Trước khi đăng ký thi IELTS (một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được dùng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh), bạn cần biết những điểm cơ bản sau:   Các loại hình Bài thi IELTS được chia thành 2 loại: ▪   IELTS  Học thuật (Academic): là loại hình dành cho ai … Đọc thêm