Thế nào là IELTS Học Thuật ?

IELTS Học thuật (IELTS Academic) được công nhận rộng rãi và là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học. Là tiêu chuẩn đánh giá ứng viên đã sẵn sàng hay chưa cho việc theo học các chương trình giáo dục được giảng dạy hoàn toàn … Đọc thêm

Thi IELTS như thế nào ?

Trước khi đăng ký thi IELTS (một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được dùng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh), bạn cần biết những điểm cơ bản sau:   Các loại hình Bài thi IELTS được chia thành 2 loại: ▪   IELTS  Học thuật (Academic): là loại hình dành cho ai … Đọc thêm