Điểm thi IELTS được hiểu như thế nào ?

Điểm thi IELTS không có đậu – trượt, trên giấy chứng nhận kết quả điểm thi IELTS ghi các thông tin gồm điểm thành phần từng kĩ năng và điểm tổng của toàn bộ kĩ năng. Dựa trên điểm thi IELTS người ta sẽ xếp loại như sau: 0 điểm:  IELTS không có 0 điểm, … Đọc thêm

Điểm thi IELTS được tính như thế nào ?

Cách tính điểm thi IELTS là được tính bằng điểm trung bình cộng của 4 phần thi kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Thang điểm của IELTS là từ 1 – 9. Trên bảng kết quả của thí sinh sẽ thể hiện điểm của từng kỹ năng thi. Phần điểm tổng sẽ được tính dựa trên … Đọc thêm