Như thế nào thì được hưởng chế độ thai sản?

Chế độ thai sản 2018 mới nhất không chỉ áp dụng khi bà mẹ sinh mà là từ ngày đầu tiên biết mình có thai

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

 1. Lao động nữ mang thai;
 2. Lao động nữ sinh con
 3. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 4. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi.
 5. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
 6. Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con

Các trường hợp 2,3,4 phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

Trong trường hợp 2, 3 được chỉ định nghỉ dưỡng thai thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con

Thời gian hưởng, mức hưởng:

1. Khám thai:

 Lao động nữ được đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày. Trường hợp xa cơ sở y tế hoặc thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày/1 lần khám thai.

Mức hưởng = {(mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc) / 24 ngày }x 100% x số ngày nghỉ.

2. Sẩy thai, nạo thai, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý:

10 ngày: nếu thai dưới 5 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 5 đến dưới 13 tuần; 40 ngày nếu thai từ 13 đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần trở lên.

Mức hưởng = {Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc/ 30 ngày} x 100% x số ngày nghỉ.

3. Khi thực hiện biện pháp tránh thai: 
 • Đặt vòng tránh thai: nghỉ 7 ngày;
 • Triệt sản: nghỉ 15 ngày;

Mức hưởng = {Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc/ 30 ngày} x 100% x số ngày nghỉ.

4. Khi sinh con: 
 • Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh 6 tháng trong đó thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Sinh đôi trở lên, cứ mỗi con nghỉ thêm 1 tháng. 

Mức hưởng: Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc x 100% x số tháng nghỉ việc do sinh con hoặc nuôi con nuôi. 

 • Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con được nghỉ:  5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường; 7 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày nếu vợ sinh đôi, Sinh 3 trở lên, cứ 01 con nghỉ thêm 03 ngày; 14 ngày nếu vợ sinh đôi phải phẫu thuật.

Mức hưởng = {(mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc) / 24 ngày }x 100% x số ngày nghỉ.

5. Chế độ đối với lao động nữ mang thai hộ
 • Khám thai; Sẩy thai, nạo thai, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý : tương tự lao động nữ đang đóng BHXH bắt buộc 
 • Thai sản: được trợ cấp thai sản nếu đóng đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; hoặc đóng đủ 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. 
 • Nghỉ việc hưởng thai sản cho đến khi giao con nhưng không quá 6 tháng (nếu sinh 1 con).  
 • Nghỉ dưỡng sức Phục hồi sức khỏe.
 • Chồng đang đóng BHXH vào quỹ Ốm đau, Thai sản cũng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.      
6.Chế độ đối với lao động nữ nhờ mang thai hộ:
 • Trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con nếu lao động nữ mang thai hộ không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện. 
 • Nếu lao động nữ (cả mang thai hộ và nhờ mang thai hộ) không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện đóng BHXH thì người chồng của người nhờ mang thai hộ có đóng BHXH sẽ được trợ cấp 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con. Nghỉ việc hưởng thai sản từ thời điểm nhận con đến khi con đủ  6 tháng, nếu sinh đôi cứ thêm 1 con thì nghỉ thêm 1 tháng.
 • Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc không đủ sức khỏe chăm sóc con chưa đủ 6 tháng tuổi thì người chồng hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng nếu không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ nhờ mang thai hộ.
 • Trường hợp con chết thì người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản: (con dưới 2 tháng chết -> nghỉ 4 tháng tính từ ngày con sinh; con trên 2 tháng chết -> nghỉ 2 tháng tính từ ngày con chết)

Viết một bình luận