Đi đền khấn như thế nào?

ĐỀN LÀ GÌ?

Là công trình kiến trúc được xây dựng để thờ cúng một vị thần hoặc một danh nhân quá cố. Mục đích: ghi nhớ công ơn của các anh hùng có công với đất nước hay công đức của một cá nhân với địa phương được dựng lên theo truyền thuyết dân gian. Các đền nổi tiếng có thể kể đến ở nước ta đền Kiếp Bạc, đền Sóc, đền Trần, đền Bà Chúa Kho..

Bài trí trong đền:

 • Ban ngoài cùng sẽ là Ban tứ phủ công đồng (có Ngọc Hoàng bệ hạ, Nam Tào, Bắc Đẩu và các quan trong tứ phủ, tam tòa trong đạo thờ Mẫu)
 • Hậu điện mới thờ vị thánh, thần ngự tại đền. 

SẮM LỄ

Theo tín ngưỡng lễ vật có thể to, nhỏ, nhiều, ít, sang, mọn tuỳ tâm nhưng phải thành kính và sạch sẽ.

 1. Lễ Chay: Gồm hương hoa, trà, quả, phẩm oản… dùng để lễ ban Phật, Bồ Tát (nếu có). Lễ chay cũng dùng để dâng ban Thánh Mẫu.
 2. Lễ Mặn: Gồm gà, lợn, giò, chả… được làm cẩn thận, nấu chín. Nếu có lễ này thì đặt bàn thờ Ngũ vị quan lớn tức là ban công đồng .
 3. Lễ đồ sống: Gồm trứng, gạo, muối hoặc thịt sống dành riêng cho việc cúng quan Ngũ Hổ, Bạch xà, Thanh xà đặt ở hạ ban Công Đồng Tứ phủ.
 4. Cỗ sơn trang: Gồm những đồ đặc sản Việt Nam: cua, ốc, lươn, ớt, chanh quả… Nếu có gạo nếp cẩm nấu xôi chè thì cũng thuộc vào lễ này.
 5. Lễ ban thờ cô, thờ cậu: Thường gồm oản, quả, hương hoa, gương, lược… Nghĩa là những đồ chơi mà người ta thường làm cho trẻ nhỏ.
 6. Lễ thần Thành Hoàng, Thư điền: Thường dùng lễ mặn: chân giò lợn luộc, xôi, rượu, tiền, vàng… 

TRÌNH TỰ DÂNG LỄ Ở ĐỀN 

 1. Lễ thần linh Thổ địa thủ Đền trước, gọi là lễ trình. Đó là lễ cáo Thần linh cho phép được tiến hành lễ tại Đền. 
 2. Sau đó đặt lễ vào các ban. Khi dâng lễ, kính cẩn dùng hai tay dâng lễ vật, đặt cẩn trọng lên bàn thờ. Đặt lễ vật lên ban chính trở ra ban ngoài cùng, cuối cùng là ban thờ cô, thờ cậu.
 3. Thứ tự thắp hương: Thắp từ trong ra ngoài. Ban thờ chính của điện được đặt theo hàng dọc, ở gian giữa được thắp hương trước.Các ban thờ hai bên được thắp hương sau.
 4. Đọc văn khấn, sớ trình trước các ban khi thắp hương, hoặc chỉ cần đặt văn khấn, sớ trình lên một cái đĩa nhỏ, rồi đặt vào mâm lễ dâng cúng cũng được.
 5. Khi hoá vàng thì phải hoá văn khấn và sớ trước. Hoá tiền, vàng… cần hoá từng lễ một. Hoá tiền vàng xong mới hạ lễ dâng cúng khác. Khi hạ lễ thì hạ từ ban ngoài cùng vào đến ban chính. Các đồ lễ ở bàn thờ Cô, thờ Cậu như gương, lược… thì để nguyên trên ban hoặc có nơi để riêng thì nên gom vào đó mà không đem về.

VĂN KHẤN KHI ĐI ĐỀN

1.     Văn khấn Thành hoàng 

 – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. 

Con xin kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần. 

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

Hưởng tử con là………………..Tuổi…………. Ngụ tại……………… Hôm nay là ngày…… tháng……năm………………..(Âm lịch). Hương tử con đến Đền …………… thành tâm kính nghĩ: Đức Đại Vương nhận mệnh Thiên đình giáng lâm ở nước Việt Nam làm Bản cảnh Thành Hoàng chủ tể một phương bấy nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản… Cầu mong đức Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương chứng giám, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con sức khoẻ dồi dào, mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Phục duy cẩn cáo! 

2.     Văn khấn ban Công Đồng 

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương 

Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế

 – Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu

Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh 

Con lạy Tứ phủ Khâm sai 

Con lạy Chầu bà Thủ Mệnh 

Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Hoàng 

Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cô 

Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cậu 

Con lạy cộng đồng các Giá, các Quan, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể

– Con lạy quan Chầu gia.

Hương tử con là:…………………….Tuổi………………….. Cùng đồng gia đại tiểu đẳng, nam nữ tử tôn Ngụ tại:…………………… Hôm nay là ngày…… tháng…… năm………………(Âm lịch). Tín chủ con về Đền…………… thành tâm kính lễ, xin Chúa phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Phục duy cẩn cáo! 

3. Văn khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu

 – Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền khung cao Thượng đế.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. 

Con xin kính Cửu trùng Thanh Vân lục cung công chúa. 

Con kính lạy Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mẫu. 

Con kính lạy Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương. 

Con kính lạy Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng. 

Hưởng tử con là…………….Tuổi………………. Ngụ tại………………………………….. Hôm nay là ngày…… tháng.…..năm………………………….(Âm lịch) Hương tử con đến Đền………chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương phù hộ độ trì cho gia đạo chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Phục duy cẩn cáo!  

Viết một bình luận